Nederlands  Deutsch

Disclaimer


De informatie die op deze website wordt verstrekt dient alleen ter informatie van de websitebezoeker. Inpaklijst.nl probeert de juistheid van deze gegevens te garanderen, maar kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.


Inpaklijst.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling die door de gebruiker zou zijn genomen op grond van de weergegeven informatie.


Het is mogelijk dat Inpaklijst.nl op deze website een link maakt naar andere websites waarvan Inpaklijst.nl meent dat die interessant zouden kunnen zijn voor de websitebezoeker. Deze link is evenwel puur informatief. Inpaklijst.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.


Inpaklijst.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd en naar eigen inzicht te wijzigen.


Copyright 2006 Packinglistonline.Com